Veškeré informace o zkráceném úvazku najdeš v tomto článku. Tak pracuj na částečný úvazek a buď flexibilní! 


Jak je to s pracovní dobou? 

Podle zákoníku práce je stanovená týdenní pracovní doba 40 hodin. Zaměstnanci, kteří pracují v třísměnném a nepřetržitém pracovním provozu ji mají zkrácenou na 37,5 hodiny týdně, zaměstnanci s dvousměnným pracovním režimem pak 38,75 hodiny týdně. Kratší pracovní doba může být sjednána písemnou i ústní formou a to na určitou dobu či neomezeně. Nabídne-li zaměstnavatel zaměstnanci kratší pracovní dobu, než jak ji vymezuje zákoník práce, musí se změnou zaměstnanec souhlasit. V případě, že na kratší pracovní dobu zaměstnanec nepřistoupí a zaměstnavatel pro něj nemá uplatnění, může mu dát výpověď a na jeho místo přijmout někoho, kdo bude se zkráceným úvazkem souhlasit.

 

Uchází-li se o kratší pracovní dobu zaměstnanec, musí s jeho požadavkem zaměstnavatel souhlasit. Na kratší pracovní dobu neexistuje právní nárok. Výjimkou může být žádost těhotné zaměstnankyně, zaměstnance, který se stará o dítě mladší patnácti let a zaměstnance, který prokáže, že se dlouhodobě pečuje o částečně či úplně bezmocnou fyzickou osobu. Pokud zaměstnavateli nebrání závažné důvody, musí požadavku na zkrácení pracovní doby zaměstnanci vyhovět.

Jak je to s přesčasy? 

Zaměstnanci, který má stanovenou pracovní dobu například 25 hodin týdně, ale odpracuje si v jednom týdnu 30 hodin, příplatek za přesčas nepřísluší a nemá nárok ani na náhradní volno. 

Kde lze práci na částečný úvazek vykonávat?

Zaměstnanec může práci na částečný úvazek vykonávat nejen přímo na pracovišti u zaměstnavatele, ale také z domova. Tam si může sou pracovní dobu naplánovat dle svých potřeb.

Má zaměstnanec pracující na částečný úvazek nárok na dovolenou?

 Ano, má a nijak se neliší od dovolené, kterou čerpají zaměstnanci pracující na plný úvazek. Každý zaměstnanec, který u zaměstnavatele vykonával práci minimálně 60 dnů v kalendářním roce, má nárok na dovolenou. Netrval-li pracovní poměr nepřetržitě během celého roku, pak na její poměrnou část. V podnikatelském sektoru činí délka dovolené nejméně čtyři týdny, v nepodnikatelském sektoru týdnů pět. Čerpá-li zaměstnanec dovolenou po částech, musí alespoň jedna z částí činit dva týdny v celku. Jde o placené volno, kdy zaměstnanci přísluší náhrada mzdy ve výši průměrné mzdy. Při zkráceném úvazku má zaměstnanec na náhradu za dobu, kdy mu odpadla směna. Pracuje-li pouze tři dny v týdnu, přísluší ve státním sektoru mzda za 5 x 3 dny.

 

Aktuální pracovní nabídky najdete u nás sekci: Zkrácený úvazek  

Částečný úvazek a nemocenské pojištění

Zaměstnanci, kteří pracují na částečný úvazek, mají nárok na nemocenské pojištění. Podmínkou však je, aby doba, po kterou jsou zaměstnáni, byla alespoň patnáct kalendářních dní a příjem překročil 2000 korun. 

Práce na částečný úvazek a důchod

I zaměstnanci, kteří pracují na částečný úvazek, jsou důchodově pojištěni. Vzhledem k tomu, že je práce na částečný úvazek zpravidla hodnocena nižší mzdou, ovlivní pracovní poměr výši přiznané důchodové dávky. Do jaké míry závisí na době, po kterou bude zaměstnanec v částečném úvazku.