Občas k tomu nakonec dojde. Chcete podat výpověď z brigády, ale nevíte, jaké formality je třeba dodržet, aby vás nikdo nemohl napadnout z nesprávného postupu? Máme pro vás připravený vzor, jak na to správně, ať se můžete v klidu pustit do hledání vysněného místa jinde.


Jak napsat výpověď z brigády?

Ať už máte uzavřenou dohodu o provedení práce (DPP – možné pracovat max. 300 hodin ročně) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ – možné pracovat až 20 hodin týdně), tak je možné ji ukončit i před oficiálně sjednanou dobou platnosti.

Stejně jako každá jiná výpověď by měla i ta z brigády obsahovat pár základních náležitostí. Na co byste neměli zapomenout?


Pravidla pro podání výpovědi:

1) Vždy výpověď z brigády podejte písemně a nechte si jednu kopii potvrdit zaměstnavatelem či jeho zástupcem.
2) Ukončit DPP nebo DPČ můžete i bez udání důvodu, platí však vždy 15denní výpovědní lhůta nebo taková, na které se smluvní strany dohodly při podpisu. Začíná platit ode dne, kdy byla výpověď doručena zaměstnavateli.
3) Výpovědní doba neplatí jen v případě, pokud nejste schopni brigádu vykonávat z důvodů ohrožujících zdraví nebo při nevyplacení mzdy zaměstnavatelem, v takové situaci můžete ukončit brigádu okamžitě.
4) Pokud jste měli u DPČ sjednanou dovolenou, je dobré ji vyčerpat před ukončením smlouvy nebo si ji po domluvě nechat proplatit, pokud to zaměstnavatel umožňuje.


pohovor

Výpověď z brigády – vzor

Šablona výpovědi na DPP či DPČ se vždy hodí, mrkněte se na náš vzor a přizpůsobte si ho dle svých potřeb.


---


Zaměstnavatel:
Název společnosti
IČ společnosti
sídlo společnosti
(dále jen zaměstnavatel)

a

Zaměstnanec:
Vaše jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
(dále jen zaměstnanec)

uzavírají

VÝPOVĚĎ DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE / DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI ZAMĚSTNANCEM

Dne ________ zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřeli dohodu o provedení práce / o pracovní činnosti na pozici ____________________. Tímto dokumentem dochází k výpovědi výše zmíněné dohody v souladu s ustanovením § 77 odst. 4 písm. b) zákoníku práce. Výpovědní doba činí 15 dnů a začíná běžet ode dne doručení výpovědi na adresu zaměstnavatele.

Tato dohoda je vyhotovena ve 2 kopiích a prosím o zaslání jedné písemně potvrzené kopie na adresu zaměstnance.


Děkuji za pochopení.


__________________
Podpis zaměstnance

Potvrzení převzetí:

V ____________ dne _________

___________________
Podpis zaměstnavatele


pohovor


Získat hned brigádu snů se nepodaří každému. Pro takové případy se hodí podat ve správnou chvíli výpověď a najít si jiné místo jinde.


My vám přejeme hodně štěstí v hledání nové brigády nebo třeba i práce!