Již po sedmé Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z. s. vyhlásila anketu Osobnost NNO JMK, určenou Vám všem, kteří se pohybujete v neziskovém sektoru.


Vám – vedoucím zájmových kroužků, oddílů pracujících s dětmi a mládeží, Vám, kteří denně berete za ruku seniory a poskytujete jim neocenitelnou službu a péči, Vám, kteří svůj volný čas věnujete tréninku mladých sportovců na hřišti, či v tělocvičně, i Vám, kdo se staráte o naši přírodu, či pomáháte kdekoliv jinde.

Nejde vyjmenovat všechny oblasti neziskového sektoru, ve kterých působí opravdové osobnosti. Vy ale o nich víte a máte je kolem sebe.

Pro ně je určen i tento další ročník naší ankety.

Nad letošním ročníkem převzali záštitu primátorka Statutárního města Brna paní JUDr. Markéta Vaňková a starosta městské části Brno-střed pan Ing. arch.Vojtěch Mencl.

Konání této ankety podpořila MČ Brno-střed, MOOS logistics s. r. o., Renishaw s. r. o., NE/AGENTURA a malíř, režisér a scénograf Vladimír Kiseljov.

Tato anketa napomáhá k zviditelnění neziskového sektoru mezi podnikateli, a tím i k většímu zapojení se dalších firem k podpoře neziskového sektoru.

https://www.osobnostnnojmk.cz/

Nominace kandidátů: do 20. 10. 2021
Hlasování: 1.11. - 28. 11. 2021
Slavnostní vyhlášení výsledků: 6. 12. 2021


Autor článku: Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje, z.s.