Léto je v plném proudu a tak je velmi pravděpodobné, že trávíte čas na dovolených, s přáteli nebo u vody a nesledujete televizi či jiné sdělovací informační kanály. Právě proto bychom vás chtěli upozornit, na jednu zásadní změnu týkající se všech registrovaných brigádníků na úřadu práce, kteří pracují na DPP. Od 30. 7. 2017 není možné uzavřít dohodu o provedení práce a být současně evidovaný na ÚP.


V neděli 30. 7. 2017, vstoupila v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která mimo jiné přináší také změny týkající se možnosti přivýdělku pro nezaměstnané občany evidované na úřadu práce.


Doposud bylo možné, aby si registrovaní uchazeči, kteří nepobírají podporu, přivydělali do ½ minimální mzdy. V roce 2017 se jednalo o částku 5 500 Kč hrubého za měsíc. Tento přivýdělek (správně nazývaný nekolidující zaměstnání) bylo možné sjednat jak na pracovní poměr, na dohodu o pracovní činnosti, tak i na dohodu o provedení práce.

 

Podle novely zákona od 30. 7. 2017 již není nadále možné vykonávat nekolidující zaměstnání na dohodu o provedení práce. Z původního znění § 25 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti byla možnost DPP vyškrtnuta. 

Původní znění do 29. 7. 2017:

 „(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

 

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.“

Novelizované znění od 30. 7. 2017:

„(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

 

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo
b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.“

 

 

Na dohody o provedení práce, které byly uzavřeny před 30. 7. 2017, se nyní vztahuje tzv. přechodné období trvající 3 měsíce, kdy si lidé na tuto dohodu mohou ještě stále přivydělat. Ti, kteří DPP podepsali až po novelizaci, tedy po 30. 7. 2017, na tuto dohodu sice mohou vykonávat práci, ale již nemohou být registrováni na ÚP.

 

Důvodem této změny bude zřejmě snaha namotivovat evidované zájemce o práci, aby se z ÚP odhlásili, našli si stálé zaměstnání a nezneužívali DPP, ze které se neodvádí do 10 000 Kč hrubého za měsíc, zdravotní ani sociální pojištění.

 

 

Zdroj: JAREŠ, F., Agentrura STUDENT s.r.o.