Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání svým zaměřením cílí především na zisk praktických zkušeností pro lepší uplatnitelnost budoucích absolventů na trhu práce. Stáže jsou určeny pro žáky a studenty posledního ročníku středních, vyšších odborných a vysokých škol, jsou prakticky orientované a svojí náplní vychází z požadavků podnikové praxe. Poskytovatelé stáží tak mohou projektu využít k získání a zaučení nových pracovníků či k poskytnutí důležité praxe žákům a studentům.


 

Od nového roku jsme spustili projekt ´Šancí je změna´, se kterým jsme potřebovali pomoct. Proto jsme využili možnosti se zapojit do Stáží pro mladé a vzali jsme si k sobě studentku na stáž. Ta se během letních prázdnin bude podílet na realizaci jak samotného projektu, tak nám pomůže se zajištěním organizačních věcí na komoře“ shrnuje situaci Adriana Klučková z Okresní hospodářské komory v Kroměříži. Stážistka Hana Doležalová u nich je na pozici Specialista projektů EU. „Když jsem se rozhodovala, zda jít během letních prázdnin na stáž či na brigádu, přesvědčilo mě především získání odborné praxe a možnost si stáž zapsat do životopisu. Jedná se rozhodně o kvalifikovanější pozici, kde se hodně naučím a získám zkušenosti, které mohu příští rok zúrokovat jak při maturitě, tak při hledání pracovního místa“, dodává studentka Střední školy podnikatelské v Kroměříži.

 

Pracovní stáže absolvují studenti u soukromých firem, jak často a kdy přesně tam budou docházet, však záleží jen na dohodě studenta s konkrétní firmou. Důležité je, aby se studenti přihlásili na stáž v oboru, který koresponduje s oborem jejich studia, a aby nastoupili na samotnou stáž ještě před závěrečnou zkouškou, později už to nepůjde. Stáže probíhají nad rámec povinné školní docházky, proto si je studenti mohou naplánovat například během prázdnin ještě před nástupem do posledního ročníku. Mladí mohou vybírat mezi pozicemi v administrativě, ekonomii a marketingu, IT, stavebnictví a strojírenství a v mnoha dalších. Obory a pozice se navíc v průběhu celého projektu budou i nadále rozšiřovat.

 

Studenti se mohou přihlásit až na deset stáží, absolvovat však mohou jen jednu. Přihlášení na stáž neznamená, že ji student automaticky získá, protože zaměstnavatelé si z uchazečů na základě výběrového řízení vybírají toho nejvhodnějšího.

 

Během stáže se studentům věnuje předem určený mentor z řad firemních zaměstnanců. Jeho úlohou je vysvětlit stážistovi, jak to ve firmě chodí a provázet ho po celou dobu stáže. Před začátkem stáže studenti musí absolvovat e-learningový kurz měkkých dovedností, který je provede např. komunikací při nástupu na stáž, ukáže jim, jak se zapojit do týmové práce a jak zvládat samostatné plnění úkolů, připraví je na pracovní zátěž. Po ukončení stáže ještě navíc absolvují poradenství s kariérovým poradcem, který s nimi nacvičí pracovní pohovor, pomůže sestavit správně CV a motivační dopis.

 

Zájemci se do projektu mohou registrovat přes internetové stránky www.stazepromlade.cz. Zapojit se může na 840 studentů posledních ročníků středních, vyšších odborných a vysokých škol. Student vykonává práci na základě dohody o provedení práce se sazbou 60 Kč za odpracovanou hodinu. Stejně tak je hrazena i mzda mentora, která se vypočítá na základě průměrné celorepublikové mzdy dané pozice. Veškeré náklady spjaté se stáží jsou hrazeny poskytovateli ex post. Jednotlivé stáže trvají od jednoho do tří měsíců. Finální náklady na celý projekt se pohybují kolem 71 milionů korun. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a končí v srpnu 2015.

 

 

 Autor: p. Fojtíková, mpsv.cz