Co je důležitější - praxe nebo titul? A které chyby nejčastěji dělají firmy i uchazeči o práci? Tyto a další důležité informace získáte v našem rozhovoru s personalistkou Kateřinou Büchler ze společnosti Wellpack.


Čím se odlišuje Wellpack od jiných pracovních agentur?

Společnost Wellpack není pracovní agentura. Obsazujeme pozice ve vlastních logistických provozech a klientům nabízíme služby v rámci outsourcingu. Zakládáme si na velmi dobré platební morálce.

Myslíte, že se uchazeči o práci a brigádu mění postupem času (například jestli jsou samostatnější nebo nespolehlivější,…)

Celkově se situace mění spíše v negativním smyslu. Velice často přicházíme do styku s lidmi, kteří mají vleklé finanční potíže, do kterých se díky finanční negramotnosti dostanou tak rychle, že nestačí „ani mrknout“. Tím se zásadně mění i životní styl. Mnoho lidí žije doslova ze dne na den, nejsou výjimkou lidé bez střechy nad hlavou.

Má se uchazeč připravit na nějaký pohovor, když se chce přihlásit na práci nebo brigádu u vás?

Každý uchazeč o práci je pozván na osobní schůzku. Našim cílem je vyčerpávajícím způsobem informovat kandidáta o všech podmínkách spolupráce a pokud to provozní podmínky dovolují, provádíme prohlídky pracoviště.

Jaká je nejčastější chyba, se kterou se setkáváte na pohovorech?

Asi odbočím, ale nejčastější chyba, která mně osobně vadí, je inzerce volných pracovních pozic, kde zaměstnavatelé uvádí hodinovou mzdu, která není jasně definována. Příklad "Nabízíme mzdu až 150 Kč." Osobně jsem na tento typ inzerátů několikrát volala jako potencionální kandidát a zpravidla jsem se dostala na zcela jiné a často dost nižší ohodnocení. Proto, jak jsem již říkala, informujeme naše kandidáty objektivně i o výši příjmu.

Co si myslíte, že je důležitější – praxe nebo titul?

Jednoznačně dosažená praxe.

Jaká je vaše vysněná práce?

Vysněnou práci jsem našla u spol. Wellpack. Po mateřské dovolené je velice těžké najít odpovídající uplatnění. Nastoupila jsem na pozici, která byla pod mojí kvalifikací s očekáváním, že pokud ukážu své kvality, dostanu šanci. A tak se i stalo. Je to samozřejmě i o štěstí a správném načasování.

Můžete popsat běžný den na personálním oddělení?

Začínáme krátkou informativní schůzkou, kde si řekneme aktuální požadavky z jednotlivých provozů. Následují plánované pohovory s uchazeči, aktualizuje se inzerce. V odpoledních hodinách už zbývá trochu času na všeobecnou administrativu.

Co byste poradila sama sobě, kdybyste se potkala před 15 lety?

Nic. Myslím, že moje cesta byla a doufám, že i je, správná.

Chodila jste během studií také na nějaké brigády?

Ano. Pracovala jsem v gastronomii jako servírka.

Jaké převažují typy práce a brigády ve vaší společnosti?

Jak jsem již zmínila, pohybujeme se v logistice, obsazujeme pozice od skladových manipulantů, přes řidiče manipulační techniky až po předáky a teamleadery. Nabízíme práci trvalou, ale i sezonní brigády převážně v předvánočním čase.

Co byste doporučila dnešním uchazečům o práci, aby byli úspěšnější?

Stále se potýkáme s tím základním. Chybí spolehlivost a zodpovědnost – základní předpoklad pro úspěch.