Poslali jste životopis na vaši vysněnou pozici? Přišla vám odpověď v podobě pozvání do dalšího kola, tedy na pohovor? Gratulujeme. Samozřejmě ale nemáte ještě vyhráno. Připravte si dopředu odpovědi na nejčastější otázky, na které se vás personalisté mohou při pohovoru zeptat.


 

Po příchodu na pohovor čekejte zahřívací otázky. Oč se jedná? Otázky, které nejsou přímou součástí pohovoru, ale už na základě jejich zodpovězení si může personalista o vás udělat jistý obrázek. Na tyto otázky, tedy např. „Jakou jste měli cestu?“ odpovídejte jasně a stručně. Rozhodně není dobré, když jsou vaše odpovědi příliš květnaté a zdlouhavé. Nezapomeňte, jedná se o zdvořilostní „zahřívací“ otázky. Nikoho doopravdy nezajímá každá vteřina vaší cesty.

 

Zkuste si na následující otázky nachystat odpovědi. I když vám personalista nepoloží všechny otázky v přesně stejném znění, je velmi pravděpodobné, že se vás na některé zeptá. Mít tedy dopředu nachystané kvalitní odpovědi se pro vás může stát velkou výhodou. 

Vzdělání

 • Proč jste si vybral/a váš obor studia?
 • Které předměty byly vaše nejoblíbenější?
 • Co pro vás bylo největším přínosem studia?
 • Zažil/a jste v průběhu studia nějaké neúspěchy?
 • Co je vaším největším studijním úspěchem?
 • Zapojoval/a jste se do mimoškolních činností? 

Předchozí zaměstnání

 • Proč jste odešel/odešla z předcházejícího zaměstnání?
 • Popište nejdůležitější projekt, na kterém jste pracoval/a?
 • Co je vaším největším pracovním úspěchem?
 • Vedl/a jste někdy tým více lidí? Jak jste postupoval/a?

Nové zaměstnání

 • Co víte o naší společnosti?
 • Co čekáte od nového pracovního místa?
 • Proč chcete pracovat právě na této pozici?
 • Jaké schopnosti jsou podle vás nejdůležitější pro úspěšné zvládnutí práce na této pozici?
 • Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
 • Kde si sami sebe představujete za 5 až 10 let?

 

Rozhodně si připravte také otázky, které budete pokládat personalistovi. Na konci jeho otázek se vždy zeptá, zda máte otázky vy. Vždy mějte nějakou připravenou. Pokud tomu tak nebude, může si to personalista vyložit jako nedostatek zájmu z vaší strany.

 

 • Proč není toto místo obsazené?
 • Je zde možnost kariérního růstu?
 • Jaké by byly úkoly v prvních měsících práce?
 • Je možné se ve vaší firmě zúčastnit nějakého vzdělávacího programu?
 • Má výběrové řízení ještě nějaké další kroky a části?

 

Rozhodně si připravte pravdivé odpovědi. Na většinu výše sepsaných otázek ovšm není možná pouze jedna odpověď. Personalisté vás chtějí blíže poznat, dozvědět se o vás něco nového, co v životopise není napsané a také to, jak dokážete reagovat.

 

Pokud budete přirození a zdravě sebevědomí, nemusíte se bát žádné otázky.