Obliba franchisingu v České republice stále roste. O co se vlastně jedná a jaké jsou výhody tohoto typu podnikání?


O co se jedná?

A co že ten franchising vlastně je? Jedná se o způsob obchodní činnosti, který se uplatňuje v různých oborech podnikání. Konkrétně se jedná o poskytnutí práva, tedy licence, užívat obchodní známku a také vlastnosti určité obchodní korporace, kterou můžete využít pro své podnikání. Mezi franchisorem a franchisantem existuje smluvní vztah, který jim ukládá určité povinnosti, které musí obě strany dodržovat.

 

Franchisant získá díky licenci možnost podnikat pod světoznámou značkou, získá světově prověřenou marketingovou koncepci a také velmi důležité know-how. Na druhou stranu musí ale franchisant zaplatit poplatek za udělení licence a pravidelně odvádět určité procento ze zisku. Franchisor tedy vymyslí koncept, dbá na dobré jméno značky. Díky franchisorovi se dostává značka na nové trhy a vydělává tedy jak sobě, tak i poskytovateli licence. 

Franchising v ČR

V České republice se začal franchising rozvíjet po roce 1989. Největší význam pro tento rozvoj mělo zrušení státního monopolu a otevření trhu pro nové podnikatele z České republiky i ze zahraničí. Jako první franchisový systém v ČR se objevil McDonald´s , OBI nebo např. Yves Rocher.

 

V současnosti tvoří přibližně 61% franchisového trhu služby, zbývajících 39% tvoří obchod. Od roku 2007 je tento poměr prakticky stejný. Nejvíce procent tvoří tradičně gastronomie, i když v posledních dvou letech se tento podíl snížil převážně z důvodu přetrvávající krize, kvůli které lidé stále ještě šetří. Velkou změnou na franchisovém trhu je ovšem to, že se velmi zvyšuje procento českých firem, které licencované podnikání umožňují. 

Za kolik?

Inu, nic není zadarmo. I za franchisu budete muset něco zaplatit. Jak je uvedeno výše, franchisant musí zaplatit za licenci, tedy takový vstupní poplatek. Výše tohoto poplatku je opravdu různorodá. Záleží na oboru a také na konkrétní značce. Cena se může pohybovat od 10 tisíc až klidně k 15 milionům Kč. Dále budete muset odvádět určité procento ze zisku. Obvykle se tato částka pohybuje kolem 1 až 7%.

Doba trvání licence

Licence se neuděluje na dobu neurčitou. Délka se odvíjí od oboru podnikání a také od prvotních nákladů, které byly potřeba vynaložit pro rozjetí podnikání. Uděluje se velmi často na dobu od 2 do 20 let.

Pro a proti

Všechno má svá pro a proti. Franchising je na tom stejně. Na jednu stranu nebudete potřebovat tak obrovský kapitál, můžete podnikat pod známou značku, která již má osvědčenou strategii. Na druhou stranu se musíte přizpůsobit nařízením franchisora, jako např. vzhled provozovny, balení všech produktů, poskytování služeb. Budete mít mnohem menší prostor pro zrealizování přímo vašich nápadů a myšlenek. Pokud franchisor zkrachuje, zůstane franchisantovi pouze budova či místnost, která je již naprosto bezvýznamná. 

 

 

Autor: Huňová