Pokud jste si přivydělávali během studia nebo pracovali přes letní prázdniny, určitě znáte dohodu o provedení práce. Právě tato dohoda  je velmi populární mezi studenty, maminkami na mateřské a důchodci. Je velmi flexibilní a nabízí skvělou možnost, jak si přijít k pár kačkám. 


 

Ovšem i zaměstnanci a osoby OSVČ začínají využívat tento pracovní poměr a to jako formu lehkého přivýdělku ke svým stávajícím příjmům. Proč? Důvody jsou zřejmé. Lehčí administrativa a také nižší zdanění.

Maximální počet hodin

Velmi diskutovanou „vlastností“ dohody o provedení práce je maximální počet hodin, které můžete na základě této smlouvy odpracovat. Pozitivní je, že se tento počet navýšil. A to ze 150 hodin na 300 hodin za jeden kalendářní rok. Rozhodně se nejedná o nijak závratnou dobu, ovšem na brigády a přivýdělky je to ideální.

Jeden nebo i více zaměstnavatelů

Bez problémů můžete pracovat na jednu dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele během celého roku. Můžete ovšem také pracovat u stejného zaměstnavatele na více dohod. Ovšem po sečtení opět nesmí vámi odpracovaný čas překročit limit 300 hodin.

 

Velkou výhodou ovšem je, že tento limit je stanový na jednoho zaměstnavatele. Můžete tudíž tejně tak pracovat u více zaměstnavatelů. Odpracované hodiny se vám nesčítají u všech zaměstnavatelů dohromady. Podmínka 300 hodin za rok platí i zde, ale vztahuje se ke každému zaměstnavateli zvlášť. Můžete tedy u jednoho odpracovat 150 hodin, u dalšího 300 hodin, u dalšího třeba 30 hodin atd. Celkový počet zaměstnavatelů není nikde stanoven. Záleží tedy na vás, jak si jednotlivá zaměstnání zařídíte a domluvíte, aby vám např. celkový počet vyšel na klasický pracovní poměr, tedy 160 hodin za měsíc. 

Co vše musí obsahovat dohoda o provedení práce?

Je nutné, aby byla dohoda sepsána písemně, jinak není platná. Platná dohoda o provedení práce musí také obsahovat následující informace:

 

  • Konkrétní dobu, na kterou je dohoda uzavřena, tedy přímo OD – DO.
  • Popsaný pracovní úkol, který budete v zaměstnání vykonávat.
  • Vymezení vašeho pracovního úkolu v hodinách, tedy rozsah práce.
  • Odměnu, kterou dostanete za vykonání uvedené práce (Nesmí být nižší než výše minimální mzdy)

Zdanění

Pokud chcete pracovat na dohodu o provedení práce během studia, určitě se vám vyplatí vyplnit si „růžový formulář“. O co se jedná? Tímto formulářem čestně prohlašujete, že jste studentem/studentkou a zaměstnavatel za vás tedy nemusí platit odvody. A to se vyplatí.

 

Samotné potvrzení o studiu vám stačit nebude. Tuto slevu na dani totiž můžete uplatit pouze u jednoho zaměstnavatele v jednom měsíci. Podepsanou ji tudíž můžete mít jenom jednou za měsíc. Prohlášení tedy neslouží jenom jako potvrzení o tom, že studujete, ale svým podpisem také stvrzujete právě to, že budete tuto slevu čerpat jenom jednou.

 

 

Dohoda o provedení práce odvody

(Zdroj: www.podnikatel.cz)

 

 

Autor: Huňová