Fajn Brigády

„Od 1. brigády k práci snů”

HLEDÁM
BRIGÁDNÍKY
ZDARMA

Nabídka z portálu www.fajn-brigady.cz

ředitel/ka mateřské školy

odpovědět >>
Máš velkou šanci
Odpověz mezi prvními

Obec Slatinky v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění, vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Slatinky.

Předpoklady pro výkon funkce:
- vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů
- praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů
- znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy (školského zařízení)
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav.

Obsahové náležitosti přihlášky:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb.
(včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
- doklad o celkovém průběhu zaměstnání formou čestného prohlášení včetně uvedení
funkčního zařazení (opatřený datem a podpisem uchazeče)
- strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče)
- koncepce rozvoje školy (školského zařízení) v rozsahu 4 stran strojopisu
(opatřený datem a podpisem uchazeče)
- výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání
- originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání pracovních činností ředitele školy
(ne starší než 3 měsíce)
- souhlas se zpracováním osobních údajů

Termín podání přihlášek: do 15. 10. 2019 do 12 hodin
Nástup do funkce: 1. 1. 2020

Písemnou přihlášku ke konkurznímu řízení (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu)
včetně požadovaných náležitostí doručte osobně nebo zasílejte doporučeně na adresu
Obecní úřad Slatinky, Slatinky 111, 783 42 Slatinice

Obálku označte heslem "NEOTVÍRAT - KONKURZNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE/ŘEDITELKY MŠ

pracoviště:Slatinky Slatinky 111, Slatinky
Nástup:01.01.2020 -
Mzda:27300 - 37330 Kč/měs.
Počet míst:1
Úvazek:Plný
Vhodné i pro:Absolventi
vzdělání:Středoškolské

Firma:Obec Slatinky
Lokalita:Prostějov
Telefon:zobrazit telefon
ID inzerátu: 3501971
odpovědět >>
Provozovatel portálu
RYXOO UNIVERSAL s.r.o.
Horní Jasenka 161
755 01 Vsetín
© Copyright 2019
Fajn-brigady.cz - denně aktuální
nabídka brigád z celé ČR i zahraničí