Strukturovaný životopis patří mezi nejzákladnější životopisy. Je jednoduchý, přitom dokáže potenciálního zaměstnavatele dostatečně informovat a dost možná i zaujmout. Tento přehled Vám ukáže, jak si takový strukturovaný životopis sestavit:


 • začněte se základními údaji (pohlaví, jméno, příjmení, datum narození atd.)
 • dále napište adresní informace (adresa bydliště, číslo telefonu, e-mail)
 • uveďte své vzdělání; pokud máte nějakou praxi, zařaďte ji za dosažené vzdělání
 • u zkušeností můžete zmínit minulou pracovní pozici, náplň, případně zodpovědnost
 • jazykové dovednosti, kurzy školení atd.
 • pro úplnost dodejte řidičská oprávnění (pokud vlastníte některý ze specifických průkazů, upřesněte který)
 • u životopisu nesmí chybět datum ani podpis
 • obecně pište v bodech, přehledně a bez chyb, data řaďte chronologicky
 • uvádějte pouze aktuální informace 

Obecný životopis 

Životopis je listina, která by měla jednoduše a přehledně shrnout vaše osobní vlastnosti a schopnosti při pracovním nasazení. Co by měl tento životopis (vytvořený dle konkrétní pozice) obsahovat:

 

 • uveďte základní údaje
 • začleňte do životopisu charakteristiku, která Vás dobře popíše
 • informace piště vzestupně od nejaktuálnějších novinek ve Vašem životě
 • rozsah si naplánujte maximálně na dva papíry formátu A4
 • uvádějte pouze pravdivé informace
 • uveďte své silné stránky
 • vždy dejte do životopisu datum vyhotovení a podpis
 • dbejte na správnou gramatiku
 • neodesílejte životopis z e-mailu, kde máte přezdívku; doporučujeme si založit nový e-mail pro tyto pracovní účely
 • před odevzdáním si životopis pečlivě zkontrolujte
 • název souboru si pojmenujte podle Vašeho jména
 • nastavte dokument tak, aby byl pro korespondenta dobře čitelný
 • zkuste napsat co možná nejvíce informací o Vašem posledním zaměstnání
 • přednost v životopisu má vzdělání před praxí – napište pokud možno obojí 

Psaný životopis

Psaný životopis se od klasického životopisu liší hlavně tím, že se píše v celých větách. Jeho struktura a popisy jsou vesměs hodně podobné, ale i zde platí určitá pravidla, která je nutno dodržovat:

 

 • pište životopis nejen jako celek, ale rovněž stylem vypravovacím
 • hlídejte si opakování slov, nedávejte do životopisu krkolomná souvětí či fráze
 • dbejte na správný rozsah
 • zbytek už je stejný jako u strukturovaného životopisu (osobní údaje, adresa, kontakty, pracovní místa, zkušenosti, praxe, jazykové dovednosti aj.)