Přemýšlíte nad tím, že odejdete ze zaměstnání a začnete pracovat na vlastní pěst? Nebo si chcete jenom něco přivydělat k vašemu stávajícímu zaměstnání? Od toho je tady živnostenské oprávnění. Jak ale na něj? To se dozvíte v následujícím článku.


 

Prvním krokem, který byste měli absolvovat je prozkoumání internetu. Proč? Abyste zjistili, zda pro vaše podnikání vůbec živnostenské oprávnění potřebujete. V některých případech se bez něj totiž obejdete. Bez živnostenského oprávnění se obejdou např. výtvarníci, spisovatelé, hudebníci nebo lidé pracující v oborech se zvláštně upravenými předpisy, jako jsou např. daňoví poradci, tlumočníci nebo také advokáti.

Podmínky pro založení živnosti

Každý žadatel musí pro udělení živnosti splňovat několik zásadních podmínek:

  • Minimální věk 18 let
  • Způsobilost k právním úkonům
  • Bezúhonnost 

Typy živností

Živnosti se primárně dělí na 2 skupiny:

  • Živnosti ohlašovací
  • Živnosti koncesované

 

Na vznik živností ohlašovacích (do kterých patří živnosti volné, řemeslné a vázané) má budoucí živnostník právní nárok. Znamená to, že pokud splní všechny podmínky, má živnostenský úřad povinnost toto živnostenské oprávnění vydat. Jiné je tomu u živností koncesovaných. Jedná se o takové činnosti, u kterých chce mít stát kontrolu nad jejich provozováním. Tedy sám stát rozhoduje, zda toto oprávnění vydá či nikoli. Jedná se o takové obory, kde by mohla být ohrožena bezpečnost státu nebo obyvatel.

 

Pro živnosti volné není třeba žádného dokumentu dokazujícího odbornou způsobilost. Jinak je tomu ovšem u živností řemeslných nebo vázaných. Zde tuto způsobilost již dokládat musíte. Jedná se např. o maturitní vysvědčení, výuční list, vysokoškolský diplom nebo doklad o absolvování rekvalifikačního kurzu. V případě potvrzení praxe budete potřebovat dokument, který bude potvrzený přímo zaměstnavatelem.  

 

I když v tomto případě cena jistě nebude tím rozhodujícím faktorem, zda si zažádat o živnostenské oprávnění, důležitá je. Do kapsy budete muset sáhnotu pro 1,000 Kč. 

Postup

Rozhodně se nevyhnete návštěvě živnostenského úřadu. Zde vyplníte jednoduchý registrační formulář. Zvolíte si druh živnosti. Jak je uvedeno výše, nejjednodušší je zařízení živnosti volné, jelikož nepotřebujete žádné další osvědčení. Dále je nutné se zaregistrovat k dani z příjmu fyzických osob na finančním úřadě, zaregistrovat se k platbě zdravotního i sociálního pojištění.

 

Přibližně po jednom týdnu od vašeho nahlášení budete mít hotový výpis ze živnostenského rejstříku a dostanete identifikační číslo (IČ). V případě, že budete chtít (u živnosti volné) svou činnost rozšířit o další obor, pouze tuto informaci nahlásíte na živnostenský úřad, kde požádáte o její doplnění. Žádný další poplatek se v tomto případě už nehradí.

 

Asi po měsíci od nahlášení živnosti vám přijde dopis z finančního úřadu o přidělení daňového identifikačního čísla, tzv. DIČ.

 

Pokud v průběhu vykonávání vaší živnosti dojde ke změně vašich osobních údajů, změny stačí ohlásit jen na živnostenském úřadě. Ten já dále podstoupí jak na úřad zdravotní, tak sociální.

 

Tak vzhůru do toho!