Leonardo da Vinci byl všestranný renesanční myslitel, jehož činnost se dotkla mnoha oblastí lidské činnosti. Škála jeho zájmů byla tak rozsáhlá, že dodnes ohromuje nejen vědce, ale i širokou veřejnost. Není proto divu, že se jeho postava a také jeho jméno staly inspirací programu Leonardo da Vinci.


 

Program Leonardo da Vinci je součástí evropského Programu celoživotního učení a v rámci mobility osob na trhu práce (PLM) finančně přispívá mladým profesionálům na odborné zahraniční stáže.

 

V roce 2011 získala agentura Czech-us grant z programu Leonardo da Vinci v rámci mobility osob na trhu práce a díky příspěvku od Evropské unie vyslala na zahraniční stáž patnáct účastníků, kteří se rozprchli do různých koutů Evropy. Naši stážisté byli k nalezení v Dánsku, Irsku, Francii, Španělsku a nejvíce ve Velké Británie, kam cestovali nejen za pracovními zkušenostmi, ale také za poznáním a zdokonalením cizích jazyků.

Zjistěte, kam vyrazit na stáž

 

Někteří se vrátili domů a nabyté zkušeností úročí při pracovních pohovorech a v zaměstnání, jiní se v cestování rozhodli pokračovat a účastní se programů jako je Working Holiday na Novém Zélandu, nebo nadobro zakotvili v zahraničí.

 

Všichni účastníci hodnotí program veskrze pozitivně. Ať už jako prvotní postrčení k pracovní zkušenosti v zahraničí, či jako obrovskou příležitost zdokonalit se v cizím jazyce. Někteří udržují kontakt se svými hostitelskými organizacemi dodnes a rýsuje se jejich další budoucí spolupráce v různých koutech nejen Evropy. Ač jsou stáže časově omezené, jejich dlouhodobý dopad na každého jednoho účastníka je v krátkosti nepopsatelný.