Oslovili jsme Ing. René Kuchára, majitele a ředitele Agentury STUDENT s.r.o., která zprostředkovává práci a brigády a položili mu několik otázek týkajících se jeho firmy a zaměstnávání brigádníků obecně. 


Kdy jste začal zajišťovat brigádníky a brigádnickou výpomoc?

Společnost jsem zakládal v době svého studia na vysoké škole, v roce 1993. Ve větším objemu do té doby zajišťovaly brigádníky spíše nástupnické organizace SSM (Socialistický svaz mládeže). Firmy si rychle uvědomily, že individuální oslovování brigádníků není efektivní, je velmi časově a finančně náročné a je lepší tyto starosti předat specializovaným firmám. Právě v této době začaly vznikat první agentury a začaly zajišťovat pro firmy brigádníky, mezi nimi i Agentura STUDENT. Nejvíce mě těší fakt, že pro některé klienty od roku 1994 zajišťujeme brigádníky dodnes (např. PEPSI).

Na jaký druh prací se vaše firma zaměřuje a pro koho zajišťuje brigádníky?

My se nijak na určitý druh prací nezaměřujeme, spíše jde o to, na jaké druhy prací si u nás firmy brigádníky objednávají. Naše služby využívají firmy v téměř jakémkoli odvětví. V Praze se jedná například o obchodní domy, supermarkety, sklady, montážní firmy, firmy zajišťující organizaci kulturních akcí, ale i ryze administrativní firmy. Mimo Prahu se jedná hlavně o sklady a výrobní společnosti. Zájemcům o práci pak nabízíme manipulační práce, práce ve skladu s VZV, práce na pokladnách, recepce, skenování, kompletační práce, balicí práce, administrativní práce (data entry), juniorské pozice (např. účetní) apod.

To je poměrně široký záběr. A pro koho tyto brigády zajišťujete? Studenti mají běžně oprávnění na VZV?

Někteří studenti oprávnění na VZV opravdu mají, ale mnoho jich není. Mezi zájemce o brigádu patří maminky na mateřské, zaměstnanci, kteří si chtějí přivydělat, důchodci (ale pouze starobní - zákon nesmyslně dosud zakazuje agenturám zaměstnat osoby se zdravotním postižením), lidé, kteří jsou na úřadu práce a při hledání nového uplatnění si přivydělávají na brigádách a samozřejmě studenti. Takže rozhodně nejen studenti. V současné době je to vlastně už obráceně, máme více nestudentů než studentů, za těch 20 let se počet studentů na brigádách znatelně snížil.

Je to tedy tak, že klesá počet studentů, kteří hledají při studiu brigádu?

Ano, je to tak. Pojem brigáda je pro některé stále spojen se studentskými léty. Ale situace se mění. Dnes již není tolik studentů VŠ závislých na přivýdělku, jako tomu bylo v časech mých studií. Brigády jsou naopak pro mnoho lidí jak možností přivýdělku, tak i způsobem, jak si vyzkoušet jinou práci, získat praxi a třeba i změnit zaměstnání. Dále přibylo lidí, kteří přišli o práci a pro ty je často pracovní agentura jedna z mála možností, jak legálně pracovat alespoň na částečný úvazek, než si naleznou nové zaměstnání. Zůstanou tak aktivní na trhu práce, zachovají se pracovní návyky a pro budoucí zaměstnavatele je takový zájemce o práci daleko zajímavější než někdo, kdo několik měsíců sedí doma a nic nedělá.

Obligátní otázka: Lišíte se od ostatních agentur? Nabízíte něco nadstandardního, co jinde nenajdou?

Celou dobu se snažíme mít k pracovníkům i klientům individuální přístup. Každou zakázku, každé místo a každého brigádníka řešíme s maximální péčí. Možná to takto vyzní jako otřepaná fráze, ale my to tak opravdu máme. Jsme hodně vepředu v informačních technologiích a webových službách, vše řešíme on-line. Klienti tak mají k dispozici on-line přehledy obsazených pozic, možnost on-line objednávek a sledování zakázky. Pracovníkům umožňujme on-line registraci, správu svého profilu, zadávání volných termínů, kdy mohou pracovat, přímé obsazování brigád přes naše webové eBrigády atd. Není dnes na trhu mnoho agentur, které takové služby a servis nabízejí. Velkým bonusem pro naše brigádníky je denní vyplácení mezd a odesílání peněz na účet dvakrát týdně. A to v plné výši, nikoli jen záloha, jak je běžné u jiných agentur.

V České republice je přes půl milionu nezaměstnaných. Jak je tedy možné, že zaměstnavatelé hledají u pracovních agentur zaměstnance a ne například jen studenty na sezonní výpomoc?

Těch důvodů je celá řada. Mezi hlavní patří nejistota dlouhodobých zakázek a z toho plynoucí riziko. Nelze opomenout sezónnost – zahradnické firmy potřebují pracovníky od jara do konce léta, e-shopy potřebují razantně posílit před Vánocemi apod. Agentury také dokáží rychle zajistit náhrady za nemocné zaměstnance. A věřte, že když vypukne chřipková epidemie, jsou agentury práce druhé, kdo to ví - hned po doktorech. V neposlední řadě je nejistota zaměstnavatelů při náboru kmenových zaměstnanců. Pokud budu hovořit za Prahu, je na některé provozní pozice velký problém najít vhodné zájemce o práci. A když zaměstnavatel konečně vhodného zájemce o práci nalezne, mnoho jich ani bez omluvy nedorazí, následně nezvedají telefon a na SMS nereagují – to je dnes naprosto běžná praxe.

Takže podle vás kvalita pracovníků klesá? Čím si to vysvětlujete?

Neklesá přímo kvalita pracovníků. Klesá ale chuť a motivace pracovat. Jsou regiony, kde je nedostatek práce. Pak jsou regiony, kde je nezaměstnanost 5% až 7%, ale zaměstnavatelé nemohou pracovníky najít. Stačí se podívat na váš server fajn-brigady.cz nebo inwork.cz, kolik je denně volných míst. Problém vidím i v sociálním nastavení našeho státu, který se o každého postará a lidi nedokáže motivovat k práci. Když je na jedné straně práce více než dost a na druhé straně vysoká nezaměstnanost, je něco špatně. Ale všichni naši přední politici stále bojují (kromě korupce) s nezaměstnaností!

Myslíte, že to je důvod, proč je na jedné straně nezaměstnanost a na druhé straně je v médiích stále zmiňován příliv pracovní síly ze zahraničí?

Často právě nezaměstnaní čeští občané nejvíce žehrají na pracovní síly z „východu“, které jim berou práci. Podle mě ji reálně nikomu neberou – my jim ji prostě necháváme, protože je výhodnější zůstat na úřadu práce než pracovat. Netýká se to samozřejmě všech nezaměstnaných, mnoho z nich u naší agentury pracuje, situace se také mění podle regionů. Dnes je ale problém obsadit v Praze i dobře placené manuální práce. Rozhodně nelze v této souvislosti podcenit otázku mezd, nabízených jednotlivými zaměstnavateli. Je pravdou, že zahraniční zaměstnanci jsou často ochotni pracovat za zcela neadekvátních mzdových podmínek. To je velký problém, ale téměř vůbec se netýká legálních pracovních agentur.

Tím jste mě přivedl na jednu otázku, která je možná hodně „na tělo“. V poslední době se objevují informace o nekalých praktikách agentur práce a proto MPSV chystá nové regulace. Co si o tom, jako ředitel a majitel jedné z agentur, myslíte a proč tento stav vznikl?

Tuto otázku ochotně zodpovím a jsem za ní rád. Problém nejsou agentury práce, ale firmy, které se za ně vydávají. Stačí se podívat například na členy asociací sdružujících pracovní agentury (www.apps.cz a www.apa.cz). Zde najdete pouze řádně licencované agentury. Tito členové se nevyskytují v kauzách o dovozu rumunských, vietnamských či ukrajinských pracovníků ponechaných v ČR bez prostředků, v kauzách o provádění zdravotních prohlídek přímo na pracovišti nebo zatajování výplatních pásek, neplacení zdravotního nebo sociálního pojištění, otrockou práci apod. Nebo často zmiňované vyplácení mzdy nižší než minimální. O firmách, které tyto praktiky používají, se však jako o agenturách práce bohužel hovoří, média nás házejí do jednoho pytle a veřejnost to takto vnímá. A tím se toto stigma „zlých“ agentur automaticky promítá i na nás, legálně fungující. Bohužel takto pokrouceně na to pohlíží i MPSV, které chystá další a nová omezení a regulace na pracovní agentury. Problémové firmy, které se za agentury pouze vydávají, agenturami vůbec nejsou a tyto regulace a omezení vůbec nemusí dodržovat! Paradoxně tak stát reguluje něco, co už je dávno přeregulované a kde to není vůbec potřeba. Na pseudoagentury je náš stát krátký, nijak tento nešvar neřeší a cíleně nekontroluje .

Říkáte tedy, že není agentura, jako agentura? Jak si tedy vybrat tu správnou? Jak poznat, zda agentura dělá to, co má a tak, jak má?

První a základní kontrola pro firmu i pracovníka je jednoduchá - agenturu musíte najít na http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace – stačí vám k tomu její název nebo IČ. Agentura by měla na vyžádání také předložit potvrzení o pojištění proti úpadku. Solidní agentury tyto dokumenty rovnou vystaví na své webové stránky, my je máme zde http://www.student.cz/169-povoleni-licence-certifikaty/ a nemusíte tak vůbec nic zkoumat a hledat. Dalším vodítkem je sledovat, zda inzeruje „agentura“ čistou mzdu? Tak to také zřejmě nebude v pořádku – žádná firma předem nemůže vědět, zda bude brigádník uplatňovat slevu na daň, nebo zda nebude potřeba za něj odvádět zdravotní pojištění do minima – většinou se tak jedná o práci načerno a výplatu na ruku… Inzeruje „agentura“ zaměstnání a zapůjčení zaměstnance, tzv. dočasné přidělení na dohodu o provedení práce DPP? Opět to není správně. Agentury mohou pro zapůjčení zaměstnanců využít jen dohodu o pracovní činnosti DPČ nebo pracovní poměr. Je také dobré se podívat na reference, projít si diskuse na internetu, Facebookové profily a diskuse, zeptat se známých, kamarádů apod. Koho zajímá problematika agentur více, doporučuji například informace uvedené zde: http://www.apa.cz/pro_zamestnavatele.htm 

Máte také nějaké doporučení například pro čerstvé absolventy, kteří hledají delší dobu práci a nemohou ji najít?

Pracovat, a to v podstatě kdekoli, na jakoukoli práci, ale prostě pracovat, nesedět doma. Často absolventi čekají na tu správnou pozici, která odpovídá jejich vzdělání, kvalifikaci, zaměření a představám. Personalisté ale naopak očekávají praxi! A vůbec to nemusí být praxe z oboru. Pro personalistu není dobrý signál, když vidí v životopisu absolventa 1 rok na úřadu práce s odůvodněním, že hledal „to pravé“. Určitě je lepší mít rok vyplněný brigádami nebo prací z jiného oboru, než být doma. Na brigádách si absolvent ledacos vyzkouší, získá pracovní návyky apod. Například marketingový specialista, který byl ½ roku za pokladnou, má potenciál lépe pochopit zákazníky, se kterými denně hovořil. Ekonom, který si brigádně vyzkouší skenování a kontrolu faktur, také neudělá chybu a bude schopen lépe pochopit vnitřní procesy ve firmě. Stále platí stará přísloví, např. „práce šlechtí“ nebo „bez práce nejsou koláče“.