Ne každý v penzi chce sedět doma a odpočívat. Někdo potřebuje přivýdělek k nízkému důchodu, někdo má touhu pracovat a být profesně aktivní a někdo chce být prostě mezi lidmi. Bohužel nabídek pro penzisty není moc a navíc je třeba mít dostatek informací.

 

Proto si s námi projděte pár rad, jak si snáze najít práci a jak poznat zažitý mýtus od pravdy.


 

Procento pracujících důchodců se neustále zvedá, v roce 2013 jich bylo okolo 150 tisíc a i přes zvýšení věkové hranice odchodu do důchodů toto číslo pořád roste. Ale i v této době mezi lidmi kolují nepřesné a matoucí informace. Pojďte se tedy s námi podívat, na co vše máte právo a na co si musíte dát pozor!

 

Starobní důchod

Co se týče běžného důchodu, panují zde zejména tři zažité mýty:

 

 

1. V den, kdy mi začíná důchod, musím odejít z práce.
Omyl. Vaší povinností je pouze oznámit vašemu přímému nadřízenému, že tímto dnem začínáte pobírat penzi. Nejenže to neznamená, že musíte odejít, nejste ani povinováni oznámit mu výši důchodu. Šéf nemá právo se vás na podobnou informaci ani ptát. Pokud máte zájem zůstat v práci dále, nikdo vás nesmí vyhodit kvůli věku. Smlouva může zůstat na dobu neurčitou (ale je možné ji změnit i na dobu určitou). Od roku 2010 je dovoleno také podepsat i v důchodovém věku smlouvu na dobu neurčitou. Dovolená se nijak nepřepočítává, pracovní benefity zůstávají.

 

2. Pokud pracuji dále během důchodu, penze se mi nezvyšuje.
Omyl. Po odpracovaných 360ti kalendářních dnech můžete zažádat o zvýšení důchodu, a to o 0,4% výpočtového základu. Důležité je na to pamatovat, protože zvýšení neprobíhá automaticky, ale na základě vaší podané žádosti.

 

3. Pokud dostávám mzdu nad určitou částku, přijdu o část anebo celý důchod.
Omyl. Výše vaší mzdy není nijak omezená a o penzi přijít nemůžete, ani o její část. Daně ale platíte samozřejmě dle zákona, ať už jste zaměstnaní anebo podnikáte. Pokud daně platit nechcete, můžete zrušit pracovní smlouvu a podepsat dohodu o provedení práce anebo dohodu o pracovní činnosti a dodržovat zákonné limity, viz níže.

 

 

Předčasný důchod

Pokud jste odešli do předčasného důchodu, pracovat můžete pouze na dohodu o pracovní činnosti nebo provedení práce. Jakmile přesáhnete platovou hranici, ze které se odvádí sociální pojištění, ztratíte nárok na pobírání předčasného důchodu.

 

Hlavní pracovní poměr není dovolen. Jaký je rozdíl mezi zmíněnými dohodami?

 


1. Dohoda o provedení práce (růžový papír)

  • pokud je vaše měsíční mzda nižší než 10 000 Kč čistého, neplatíte daně a zdravotní a sociální pojištění. Je-li vyšší, pak už musíte odvést státu všechny uvedené poplatky
  • tato dohoda je však omezena maximálním počtem 150 odpracovaných hodin ročně u jednoho zaměstnavatele
  • dohod můžete mít uzavřeno více současně

 

2. Dohoda o pracovní činnosti

  • tato dohoda je limitována maximálním počtem 20 odpracovaných hodin za týden (je to tedy obdoba polovičního úvazku)
  • hodiny se vypočítávají průměrově za celou dobu, kdy byla dohoda uzavřena, maximálně však 52 týdnů; pokud je doba dohody delší, vypočítá se průměr po 52 týdnech a začíná se počítat od začátku
  • odměna z této dohody podléhá dani z příjmu a odvodům na sociální a zdravotní pojištění, jestliže je měsíční výdělek vyšší než 2 500 Kč čistého za měsíc
  • možná se tedy zdá tato dohoda jako nevýhodnější, je důležité si ale uvědomit, že odvody se vám započítávají do důchodu, nemocenské i mateřské
  • je možné ji uzavřít na dobu určitou i neurčitou

 

Invalidní důchod

V invalidním důchodu bývá nejčastějším omezením zdravotní stav uchazeče.

Je nutné pamatovat na stupeň invalidity, který vám stát uznal, jinak riskujete ztrátu měsíčních finančních dávek.

 

Nechte se inspirovat naším seznamem nejčastějších nabídek pro důchodce

Ostraha, strážný

 

Vrátný

 

Call centrum


Úklidové práce


Práce na pokladně


Nenáročné manuální práce

 

Na co si naopak vždy dejte pozor, často jsou to podvodné nabídky

Práce z domova (zejména různé kompletace výrobků a balíčků)


Plnění obálek


Jakákoliv práce, ve které je potřeba nejdřív zaplatit vstupní poplatek