Stále více vyhledávaná forma studia? To je kombinované studium. Přemýšlíte, jakou formu studia zvolit? O co se vlastně v kombinovaném studiu jedná a zda je vhodné právě pro vás se dozvíte v tomto článku.


Jak probíhá?

Kombinovaná forma studia, kterou nabízí již téměř většina vysokých škol v ČR je ideálním způsobem studia pro ty, kteří by rádi pracovali. Proč? Jedná se totiž o jistou formu dálkového studia. Pro ty, kteří nemohou studovat ve všední dny, jako ostatní studenti prezenčního studia, je vhodná právě kombinovaná forma.

 

Průběh studia je následující. Několik dnů během semestru se účastníte klasické výuky v rámci několikahodinových bloků. Ve většině případů se jedná o víkendy. Výuka bývá doplněna online podporou a dalšími konzultacemi s vyučujícími probíhajícími rovněž online formou emailu. Online komunikace je v tomto případě velmi důležitá a nezbytná.

 

Délka studia bývá stejná, jako u prezenční formy studia. Po uběhnutí semestru studenti skládají zkoušky ze zapsaných předmětů stejně, jako studenti prezenční formy studia.

 

V současné době se mohou studenti přihlásit na kombinovanou formu studia převážně v humanitních odvětvích a v oborech zaměřených na management. 

Pro koho je kombinované studium vhodné?

Kombinovaná forma studia je vhodná pro všechny, kteří pracují a nemají dostatek času na sezení v lavici. Dále také pro ty, kteří upřednostňují samostudium. Tuto formu studia volí také studenti, kteří se rozhodli pro studium na dvou vysokých školách. Dvě školy nelze studovat zároveň (přece jenom byste těžko stíhali všechny povinné přednášky, semináře atd.). V tomto případě studenti právě u jednoho z oborů volí kombinované studium.

 

Kombinovanou formu studiu volí také pracující, kteří kvůli své práci potřebují získat titul, i když praktické znalosti už vlastně z oboru mají. V tomto případě jim jde pouze o titul, aby např. dosáhli na vyšší platové ohodnocení. Ve státní sféře je takto získaný titul velmi běžnou záležitostí.

 

Kombinovaná forma studia je též vhodná např. pro maminky na mateřské, které si nemohou dovolit být celé dny ve škole, stejně jako pro osoby postižené či se sníženou pohyblivostí, pro které je samostudium mnohdy jedinou možností, jak vysokou školu vystudovat.

Výhody kombinované formy studia

Největší výhodou je jistá nezávislost a vlastní rozvržení času ke studiu. Stejně tak nemusíte chodit pravidelně na semináře a cvičení a místo toho dělat jiné věci. Jako třeba vydělávat. Díky této formě studia můžete také ušetřit nemalou část za dojíždění do školy, stejně jako za další ubytování v místě studia. 

Nevýhody kombinované formy studia

Nevýhodou by se mohlo stát to, že vás vlastně nikdo nebude úplně do studia nutit. Přece jenom při prezenčním studiu mají studenti nad sebou jistý „bič“ formou průběžných testů, seminárních prací atd., které jim mohou velmi usnadnit následné učení na samotnou zkoušku. V kombinované formě je toto všechno na vás a na vaší svědomitosti.

 

Zapomenout byste neměli, že některé studentské výhody (slevy atd.) se poskytují pouze studentům prezenční formy studia!