Studenti, kteří vydělávají během studia, mohou mít povinnost podat daňové přiznání za rok 2022. Kdo ji má, jaké jsou letos lhůty a na co byste neměli zapomenout?


Kdy mají studenti povinnost podat daňové přiznání?

1) Pokud měli příjem z více zaměstnání najednou.
2) Pracovali jako OSVČ.
3) Měli dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.
4) Měli příjmy z pronájmu nebo i jiné příjmy (např. kapitálové) nad 6 000 Kč.
5) V případě, že chtějí využít slev na dani na základě potvrzení o studiu, mohou také podat daňové přiznání.

Kde najdete formulář pro daňové přiznání

Formuláře pro daňové přiznání pro fyzické a právnické osoby jsou k dispozici ke stažení na webu Finanční správy.

Pokud preferujete papírovou verzi, mohu si formulář vyzvednout na místním finančním úřadě.

Kromě podání přiznání na finančním úřadě dané obce lze pro podání využít také on-line finanční úřad MOJE daně, do nějž se lze přihlásit například pomocí bankovní identity.

Jaké jsou lhůty pro podání daňového přiznání pro studenty a jakým způsobem mohou žádat o slevy na dani?

Studenti mají stejné termíny pro podání daňového přiznání jako ostatní fyzické osoby a formuláře jsou k dispozici na webu Finanční správy nebo na finančním úřadě.

Pokud studenti chtějí žádat o slevy na dani, musí mít potvrzení o studiu.

Studenti mají stejné termíny pro podání daňového přiznání jako ostatní fyzické osoby:

- lhůtu do 3. dubna 2023 pro podání v papírové formě nebo poštou,
- do 2. května 2023 pro podání elektronického přiznání,
- v případě využití služeb daňového poradce je lhůta prodloužena až do 3. července 2023.


McDonald's crew

Jaké slevy na dani mohou studenti uplatnit?

Studenti mohou uplatnit základní slevu na poplatníka a slevu na studenta u svého zaměstnavatele a případně další slevy, jako například slevu na ZTP nebo slevu na manžela/manželku.

Základní sleva na poplatníka činí 30 840 Kč ročně, sleva na studenta pak 4 020 Kč ročně, pokud doloží platné potvrzení o studiu.

Kdy může student požádat o vrácení přeplatku?

Pokud byla studentovi odvedena záloha na daň z příjmů a má přeplatek ve výši minimálně 200 Kč, může požádat o jeho vrácení pomocí formuláře žádosti o vrácení přeplatku, který se nachází na poslední straně tiskopisu daňového přiznání. Správce daně by měl přeplatek vrátit do 30 dnů ode dne, kdy obdržel žádost.

Podává student přiznání, pokud pracoval u více zaměstnavatelů současně?

Pokud student pracoval na DPP u dvou nebo více zaměstnavatelů a jeho příjmy byly zatíženy zálohovou daní z příjmu, musí podat daňové přiznání za rok 2022. K tomu bude potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů.


McDonald's crew

Jak je to s brigádou na DPP?

Pokud student pracoval na DPP a jeho hrubá měsíční odměna byla 10 000 Kč, musí také podat daňové přiznání. V daňovém přiznání může uplatnit slevu na studenta a slevu na poplatníka a jeho daň z příjmu za loňský rok bude nulová.

Jaké povinnosti má student jako OSVČ?

Studenti, kteří získávají příjmy z podnikání, musí kromě podání daňového přiznání plnit také další povinnosti, protože podnikání podléhá placení sociálního a zdravotního pojištění podle zákona. Tito studenti musí rovněž vyplnit přehled pro svou zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení.

Kdy mohou rodiče studenta využít daňové zvýhodnění?

Pokud jde o studenta do 26 let, vůči němuž mají rodiče stále vyživovací povinnost, mohou na něj daňoví poplatníci (tedy rodiče) čerpat slevu na dani.Nyní už víte, kdy musí student podat daňové přiznání. Splňujete jednu ze zmíněných podmínek? Tak si zapište data nejzazšího podaní a vzhůru na to!