Ačkoliv náš zákoník práce termín brigáda nijak neupravuje, v běžném životě se s ním setkáváme poměrně často. Pod tímto pojmem si můžeme představit krátkodobý či příležitostný pracovní poměr založený najčastěji na dohodě o provedení práce či dohodě o pracovní činnosti


Brigády jako takové nejsou vhodné jen pro studenty, kteří si chtějí zejména o letních prázdninách přivydělat, ale dohody o práci konané mimo pracovní poměr mohou uzavřít např. i důchodci. V dnešní době jsou také velice oblíbené brigády  v zahraničí, které mohou nabídnout více zajímavých příležitostí. ( Dohody o pracích konaných mimo prac. poměr §§ 74 – 77 zákoníku práce)

 

Pro Brigády platí to samé jako pro tradiční pracovní poměr, tedy brigádníkem může být fyzická osoba starší 15 let a zaměstnavatel s ní nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy tato fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. (§6 odst. 1. ZákP)