Někteří pracovníci se bohužel nevyhnou práci přímo na Silvestra. Patříte k této skupině také? Pak si dejte pozor, pokud máte v plánu si v práci na Silvestra připít a naladit se na večer! Může se vám to totiž velmi vymstít.


 

Podle zákoníku práce je přísně zakázáno požívat na pracovišti alkohol. A je jedno, jestli máte zrovna narozeniny, jestli jste v práci na Štědrý den nebo dokonce na Silvestra. Stejný zákaz platí v pracovní době, i když se zrovna nenacházíte přímo na svém pracovišti. Co vše je podle zákoníku myšleno pod pojmem alkohol? Alkoholickým nápojem je lihovina, víno, pivo či jiný nápoj, který obsahuje více než 0,5% objemového procenta alkoholu.

 

Pokud tedy nepracujete jako např. sládek (ochutnávání alkoholu je přímo náplní jeho práce), na kterého se tento zákon přímo nevztahuje, můžete na alkohol během práce zapomenout. 

Pít po práci? Také NE!

Proti zákoníku práce je také požívání alkoholu po pracovní době, pokud si chcete připít v prostorách výkonu práce – tedy v prostorách zaměstnavatele. Ať už se jedná o vaši kancelář, zasedačku, kuchyňku, nebo jakoukoli jinou místnost.

Dechová zkouška

Pokud má zaměstnavatel podezření, že zaměstnanec mohl požít na pracovišti alkohol, může ho nechat podrobit zkoušce na alkohol. V takovém případě se zaměstnanec zkoušce podrobit musí. Je třeba dodat, že zaměstnavatel může dělat i namátkové zkoušky, nemusí k tomu mít tedy žádný důvod.

 

Testy na alkohol mají podobu dechové zkoušky nebo odběru slin. 

 

Pokud jsou tyto zkoušky pozitivní, přechází se k testování krve. Finanční náklady spojené s testováním krve nese přímo testovaná osoba, tedy testovaný zaměstnanec. Pokud se ovšem neprokáže přítomnost alkoholu v krvi, finanční náklady přechází na zaměstnavatele.

 

Pokud je ovšem dechová zkouška opakovaně na alkohol pozitivní a jsou vyloučený jiné externí faktory, nemusí se ke zkoušce krve přecházet vůbec. 

Tresty

Sankce požití alkoholu na pracovišti se různí. Může dojít k napoomenutí, ale také k okamžitému rozvázání pracovního poměru. Sankce se liší také podle toho, jakou práci zaměstnanec vykonává. Pokud se např. jedná o řidiče autobusu, může požití alkoholu v pracovní době vážně ohrozit cestující. V tomto případě je sankce samozřejmě na vyšší hranici.

 

Pokud tedy s kolegy chcete oslavit příchod nového roku, rozhodně si počkejte až na skončení pracovní doby a na odchod z místa výkonu práce. Zbytečnými problémy spojené s konzumováním alkoholu v práci rozhodně nikdo nový rok 2014 začínat nechce.

 

 

Šťastný nový rok!