Plagiáty jsou v současné době velmi propíraným tématem v médiích. Kolik už bylo takových, kterým byl sebrán závěrečný diplom jenom kvůli okopírované závěrečné práci? Co je plagiát a co ne? Na to se teď blíže podíváme. 


Co je plagiát?

Autorský zákon používaný v České republice pojem plagiát nijak nedefinuje. Ovšem existuje mezinárodní norma ČSN ISO 5127-2003, která jej popisuje následovně: „plagiát je představení duševního díla jiného autora, půjčeného nebo napodobeného vcelku nebo zčásti, jako svého vlastního“. Plagiátem se rozumí také chybějící citování. V tomto případě je opět problém v neuvedení právoplatného autora původního díla. 

Auto-plagiátorství

Zvláštním typem plagiátorství je tzv. auto-plagiátorství. O co se jedná? Zkrátka a jednoduše opět neuvedete zdroj původního díla. Ovšem v tomto případě jste autorem původního díla vy sami. Jak to vůbec jde? Lehce. Např. ve své diplomové či rigorózní práci okopírujete část své bakalářské práce. To se totiž bez správného citování také nesmí.

Tresty

Každá fakulta, i každá univerzita má své vlastní sankce. Ovšem nejčastější „trest“ spočívá v tom, že plagiátor neudělá zkoušku nebo v horším případě „vyletí“ ze školy. Samozřejmě, že pokud okopírujete seminární práci, vyhazov ze školy vás nejspíš nečeká. S opakováním předmětu už ale můžete počítat. V případě okopírování bakalářské, diplomové nebo rigorózní práce jsou však následky mnohem horší. Samotná myšlenka nebo námět díla ovšem není možné okopírovat. Tedy jistým způsobem jej okopírovat můžete, ale už vás nikdo nemůže označit za plagiátora. Co to znamená? Pokud opíšete konkrétní píseň a neuvedete zdroj, jste plagiátorem. Pokud ovšem použijete námět písně a zakomponujete ji do své práce, o plagiát se nejedná. U obecně známých věcí uvádět zdroj také nemusíte. Měli byste ovšem vědět, že i když text trochu pozměníte – parafrázujete, nejedná se o vaše dílo a i u této parafráze by měl být uvedený původní zdroj.

Co tedy pomůže?

Jestli chcete dělat své práce tak, jak se doopravdy mají, musíte citovat. I když se to většině nelíbí, otravuje je to, přijde jim to zbytečné a hlavně hrozně pracné, je to opravdu nutné. Vždyť nikomu z nás by se nelíbilo, aby si ostatní používali jeho výtvory jen tak. Pro lepší orientaci v citacích existuje portál www.citace.com. Ten obsahuje přímo generátor citací, který velmi ocení hlavně ti, kteří se v problematice citování ztrácí. Stačí si do generátoru napsat údaje, které po vás generátor chce a citaci ve správné formě vytvoří sám za vás. Pokud se chcete před odevzdáním vaší práce ujistit, že jste vše udělali správně, nahrajte ji na server www.odevzdej.cz. Po pár hodinách vám přijde na e-mail odpověď a procentuální shoda s již uveřejněnými texty. Pokud se chcete dozvědět všechny informace o citování, jak přesně citovat atd., doporučujeme stránky www.iva.k.utb.cz. Tento server spravují pracovníci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jedná se o takovou krátkou informační výuku online, která vám může při psaní seminárních či jiných prací velmi pomoci.