Ukončili jste školní docházku a rozhodujete se o svém budoucím povolání? Absolventi to u zaměstnavatelů nemají jednoduché. Poradíme Vám, co považují při výběru uchazečů za podstatné, a jak zvýšit svou šanci na úspěch. 


Kdo z absolventů má nejvyšší šanci uspět při přijímacím pohovoru?

Počet absolventů vysokých škol se rok od roku zvyšuje a ačkoliv mají vysokoškolsky vzdělaní uchazeči mnohem vyšší šance, než lidé s nižším vzděláním, existují obory, u kterých je hledání práce poměrně problematické. Největší uplatnění nacházejí především absolventi lékařských a zdravotnických oborů, kterých je dlouhodobě nedostatek. Dobře jsou na tom i pedagogové, právníci a absolventi technických oborů. Na opačném protipólu stojí absolventi přírodovědeckých fakult a zemědělských oborů. S nedostatkem pracovních příležitostí se potýkají i novopečení ekonomové. Těch je naopak velmi mnoho a zaměstnavatelé jen neradi přijímají uchazeče s nedostatkem praxe. Podobně jsou na tom i absolventi z oblasti gastronomie. 

Největší nedostatek pracovníků zaznamenávají tyto obory:

 • školství (chybí kvalifikovaní učitelé odborných předmětů – cizí jazyky, technické obory apod.)
 • lékaři
 • zdravotní sestry
 • sociální pracovníci
 • IT pracovníci 

Nejčastější důvody, proč zaměstnavatelé absolventy nepřijmou

Pro drtivou většinu zaměstnavatelů představuje hlavní problém nedostatek praxe a pracovních zkušeností. Někteří nechtějí investovat prostředky na další vzdělávání a raději přijmou uchazeče, kteří již v daném oboru v minulosti pracovali.

 

Kromě nedostatku pracovních pozic bývají další překážkou nereálné představy absolventů o výši mzdy, pracovním zařazení a pracovní době. Mladí lidé jen těžko „překousnou“, že se na lépe hodnocené posty musí propracovat postupně. 

Co zaměstnavatelé po absolventech vyžadují?

 Splňujete-li alespoň některé z následujících kritérií, budete mít u přijímacího řízení mnohem větší šanci uspět:

 

 • umění komunikovat s lidmi – stále více zaměstnavatelů klade důraz na asertivitu, emoční inteligenci a schopnost jednat s lidmi rozličných kultur
 • znalost praxe a praktické dovednosti – uchazeči, jejichž obor byl úzce provázán s praxí, jsou vítáni
 • schopnost sebeprezentace a vyjadřování – lidé s rozvinutými komunikačními schopnostmi jsou pro zaměstnavatele cennější než uchazeči, kteří se neumí projevit
 • samostatnost a kreativita - nedostatek zkušeností můžou absolventi kompenzovat tvůrčími schopnostmi, které jsou u absolventů velmi ceněné
 • umění pracovat ve stresových situacích – stále více pracovních pozic je spojeno se zvýšenou pracovní zátěží; zaměstnavatelé proto kladou důraz na psychickou odolnost a schopnost pracovat pod tlakem
 • loajalita – zaměstnavatel očekává, že budete firmu reprezentovat i v době mimo pracovní dobu; důležité je proto soucítění s firmou a ztotožnění s firemními cíli

Co zvyšuje Vaše šance u přijímacího pohovoru?

Zaměstnavatelé vyhledávají uchazeče, kteří jsou schopni aktivně hovořit alespoň jedním cizím jazykem. Ovládáte-li jich víc, Vaše šance diametrálně rostou.

 

Podobně jako jazyky využijete i znalosti používání výpočetní techniky.

 

Na zaměstnavatele vždy zapůsobí i ochota učit se, zodpovědnost a flexibilita. Žádaní jsou i přizpůsobiví uchazeči a týmoví hráči.

Nejste spokojeni s nabídkou mzdy?

Počáteční plat uchazečů nebývá nijak oslnivý. Nabízí se však několik způsobů, jak dosáhnout příjemnější výplatní pásky:

 

 • zvyšování kvalifikace – přednost mají absolventi vysokých škol a uchazeči s certifikáty z jazykových kurzů; pokud stále studujete, nebojte se neplacené praxe při studiu, v budoucnu Vám hledání práce výrazně usnadní
 • stěhování do atraktivnějších regionů – některá města jsou na nabídku určitých oborů skoupé, zmapujte trh a neváhejte se přestěhovat tam, kde je po Vašich znalostech a dovednostech poptávka; nejlepší platové ohodnocení najdete ve většině Středočeského kraje, v Praze, na Plzeňsku a jižní Moravě
 • změna zaměstnavatele – nezapouštěje kořeny tam, kde jste nespokojení a aktivně hledejte lepší pracovní podmínky, ty najdete zejména u mezinárodních firem
 • změna profese – jestliže nemůžete najít uplatnění ani po delší době, tak na nic nečekejte a změňte profesi

 

Aktuální nabídku práce najdete v sekci: zaměstnání pro absolventy