Ano, každý člověk je individuální a jedinečná osobnost, ale co se stane,

když se síly spojí... Spolupracujte!