Je rozdíl, zda pošleš odpověď jako 1. nebo 30., tak nenech nic náhodě a buď připraven/a po celý den.