Fajn Brigády

„Od 1. brigády k práci snů"

HLEDÁM
BRIGÁDNÍKY
ZDARMA
 
Nabídka již není aktivní.

 

Další nabídky z okresu Prachatice >>

 

 

Nabídka z portálu www.fajn-brigady.cz

<< Zpět

Referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví

více o nabídce >>

Město Vimperk, se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6/2, PSČ 385 17, IČO 00250805 vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka - "referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví".
Předpokládaný nástup: nejdříve květen 2023, na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou, 0,5 pracovní úvazek
Místo výkonu práce: - Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk, pracoviště: Městský úřad Vimperk, Nad Stadiónem 199, 385 17 Vimperk - správní obvod města Vimperk
Platová třída: 9
Náplň práce:výkon funkce veřejného opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
Za bezúhonnou podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Zájemce podá písemnou přihlášku. Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu uchazeče,
- datum a podpis uchazeče,
- telefonní, popř. e-mailové spojení.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
-životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
-výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, možno získat na MěÚ Vimperk ihned výstupem Czech POINTU (tel.:,
-ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

Další požadavky:
Středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, práce na PC (Internet, MS Office,…), praxe v sociální oblasti nebo veřejné správě vítána, znalost zákona 108/2006 Sb. a 111/2006 Sb. výhodou, rychlá orientace v pracovní problematice, schopnost samostatné práce, schopnost jednání s lidmi, časová flexibilita, ochota se dále vzdělávat, řidičský průkaz skupiny B, zvláštní odborná způsobilost výhodou.

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně doručte nejpozději do 14.04.2023
do 14.00 hod., na adresu: Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. Uzavřenou obálku označte heslem: "NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT ODBORU SV".

Podrobnější informace podá: Mgr. Jana Korbelová - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví - tel.:, mob.:


Nástup:01.05.2023 -
Mzda:10855 Kč/měs.
Počet míst:1
Úvazek:Zkrácený
vzdělání:Středoškolské

Lokalita:Vimperk
ID inzerátu: 4347278     Vloženo: 25.02.2023
Provozovatel portálu
RYXOO UNIVERSAL s.r.o.
Janová 216
755 01
© Copyright 2023
Fajn-brigady.cz - denně aktuální
nabídka brigád z celé ČR i zahraničí