Fajn Brigády

„Od 1. brigády k práci snů"

HLEDÁM
BRIGÁDNÍKY
ZDARMA
 
Nabídka již není aktivní.

 

Další nabídky z okresu Litoměřice >>

 

 

Nabídka z portálu www.fajn-brigady.cz

<< Zpět

stavební a investiční technik/technička

více o nabídce >>

Pracovní náplň:
zajišťování údržby majetku a zpracovávání návrhů řešení oprav a havarijních stavů
správa movitého a nemovitého majetku
dohled na investiční akce města
příprava odborných podkladů pro výběrové řízení na zhotovitele
spolupráce s dotčenými orgány státní správy, organizacemi zřízenými Městem Lovosice a odbory MěÚ Lovosice
zajišťování předání staveniště včetně prostor potřebných pro zařízení staveniště
výkon dozoru investora, kontrola postupu realizace dle časového harmonogramu
svolávání kontrolních dnů a kontrola vedení stavebního deníku
zajišťování přejímacího řízení dokončené stavby od zhotovitele včetně zaměření a všech atestů a revizí
zajišťování kolaudačního řízení dokončené stavby a kontrola odstranění vad a nedodělků
vydávání stanovisek, připomínek ke stavebnímu povolení a územnímu rozhodnutí
kontrola místních komunikací a chodníků
stanovení podmínek pro zvláštní užívání místní komunikace a zábor veřejného prostranství
zajišťování procesního vyřizování stížností, dotazů a podnětů občanů, týkajících se místních komunikací, chodníků a veřejného osvětlení
aj.
Požadavky:
minimálně středoškolské, případně vysokoškolské vzdělání (stavebního či technického směru)
praxe v oblasti správa nemovitostí, realizace staveb, investice, údržba - výhodou
znalost právních předpisů (zákon o obcích, občanský zákoník) - výhodou
znalost majetkosprávní agendy, stavebního zákona a územního plánování, zákona o komunikacích, základní znalost zákona o veřejných zakázkách - výhodou
znalost místního prostředí - výhodou
organizační schopnosti, schopnost pracovat samostatně i v týmu
samostatné řešení problémů, přesnost, spolehlivost, technické myšlení, zodpovědnost
znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo OP nebo dokladu o povolení k trvalému pobytu (u cizích státních příslušníků)
datum a podpis (+ kontakt - číslo telefonu, email)
a přílohy:
profesní životopis
motivační dopis
výpis z evidence Rejstříku trestů (starý nejvýše 3 měsíce)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
profesní portfolio obsahující případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost

Zájemce pošle písemnou přihlášku s uvedenými doklady na adresu: Městský úřad Lovosice, Školní 407/2, 410 02 Lovosice, tak, aby byla doručena na MěÚ do 21.06.2023, nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Lovosice do 21.06.2023 do 14 hodin.Na obálce vyznačí:
&quot;NEOTVÍRAT - výběrové řízení - stavební a investiční technik&quot;

Bližší informace poskytne kontaktní osoba.


Nástup:22.06.2023 -
Mzda:23390 - 34370 Kč/měs.
Počet míst:1
Úvazek:Plný
vzdělání:Středoškolské

Lokalita:Lovosice
ID inzerátu: 4413364     Vloženo: 07.06.2023
a link
Provozovatel portálu
RYXOO UNIVERSAL s.r.o.
Janová 216
755 01
© Copyright 2023
Fajn-brigady.cz - denně aktuální
nabídka brigád z celé ČR i zahraničí