lajknito

Jak to vlastně s pozicí telefonního operátora doopravdy je, jsme se zeptali přímo zaměstnanců Formicy.


 

Proč jsi vlastně začal/a pracovat v call centru? A proč zrovna Formica?

Jirka: Hledal jsem zajímavou brigádu s vysokým finančním ohodnocením. Na internetu jsem našel inzerát na pozici telefonní operátor a ihned jsem zareagoval. Po přijímacím pohovoru jsem prošel školením a za dva dny jsem už seděl v call centru. Mile mě překvapila rychlá realizace nástupu do pracovního procesu. Navíc jsem si okamžitě mohl nastavit směny tak, jak jsem potřeboval.


Lenka: Zaujal mě inzerát, a tak jsem si řekla, že to zkusím. Nikdy předtím jsem se s prací operátora nesetkala a byla to pro mě tak trochu i výzva. Formica mi odpověděla jako první. Zúčastnila jsem se výběrového řízení a pak už následovalo školení a začlenění se do pracovního procesu.

V čem ti práce ve Formice vyhovuje více oproti ostatním call centrům?

Jirka: Jiné call centrum jsem nepoznal, proto nemohu posoudit. Ve Formice se mi líbí zázemí, především příjemné pracovní prostředí. Výhodu vidím i v tom, že sídlo společnosti je kousek od centra a do práce se dostanu velice dobře pražskou MHD. Důležitým faktorem je pro mě i pravidelný a jednotný výplatní termín.


Lenka: Formica je první call centrum, ve kterém pracuji a neměnila bych! Pro mě je nejdůležitější kolektiv. I přesto, že zde pracují kolegové různých věkových skupin, velice dobře si se všemi rozumím. Také se mi moc líbí přístup vedení. Supervizoři a trenéři mě vždy dovedou dobře namotivovat a poskytnou mi mnoho užitečných rad a typů.

Co se ti tu nejvíce líbí?

Jirka: Formica má zavedený skvělý bonusový systém, jehož výše úměrně roste s počtem uzavřených objednávek. K tomu mám samozřejmě nárok na garantovanou fixní mzdu.


Lenka: Velice oceňuji vstřícnost vedení. Jsou tu pro nás každý den. Oceňuji i práci supervizorů, kteří pravidelně připravují tematické soutěže a hry, za které dostáváme hodnotné odměny. Dále se mi líbí, že ve firmě není stanoven jednotný dresscode. Každý tedy může nosit to, co mu je pohodlné a co se mu líbí.

Práce v call centru nepatří k nejoblíbenějším. Proč si myslíš, že tomu tak je? Máš na to stejný názor?

Jirka: Osobně si myslím, že neoblíbenost operátorské pozice pramení ze špatné zkušenosti veřejnosti s prodejem po telefonu. Občas se setkám s lidmi, kteří byli napáleni, nebo jsou unaveni z častých telefonátů prodejního charakteru. V tomto ohledu se práce v call centru může jevit jako nepopulární.


Lenka: Práce telefonního operátora byla pro každého z nás ze začátku psychicky náročná. Je velice těžké klienta zaujmout, vtáhnout ho do hovoru a samotný prodej uskutečnit. S tím vším nám ale pravidelně pomáhají školení trenéři.

Jaké má práce v call centru výhody oproti jiným zaměstnáním?

Jirka: Upřímně nevím, v jakém jiném zaměstnání je možnost volby směn, fixní mzda a neomezené provize. Kombinaci těchto tří pro mě velice důležitých aspektů call centrum splňuje. Jsem si dobře vědom, že provize a týmové soutěže jsou pro mě nejúčinnějším motivačním nástrojem.


Lenka: Pro mě je ohromně důležitá časová flexibilita, kterou mi práce v call centru umožňuje. Směny si mohu naplánovat, tak jak potřebuji. Z toho pohledu je tato práce vhodná i pro studenty nebo maminky na mateřské dovolené.

Myslíte si tedy, že práce se dá dobře kombinovat se studiem? Vychází vedení zaměstnancům vstříc?

Jirka: Ano. Spousta mých kolegů jsou studenti. Práce operátora není nijak fyzicky náročná a může být ideální formou přivýdělku při studiu, protože po práci vám zbývá ještě dostatek energie na učení. Vedení každému z nás vždy vyjde vstříc, docházku si plánujeme sami dle potřeby.


Lenka: Já už nestuduji, ale věřím, že práce v call centru je ideální pro kombinaci se studiem. Směny si zde operátoři plánují dle svých časových možností. Call centrum je otevřené celý týden, máme tak na výběr z několika možností a můžeme chodit i o víkendu. Navíc se pozice operátora může počítat i do školní praxe.

Jaký je tu kolektiv? Scházíte se i mimo práci?

Jirka: Náš kolektiv je super. Z kolegů se stali přátelé. V pracovní době se nejčastěji setkáváme v relax zóně, chodíme společně na obědy do restaurace, nebo obědváme v naší jídelně. Pravidelně Formica pořádá i firemní večírky, kde si notují všichni zaměstnanci včetně vedení.


Lenka: Povaha kolektivu se odráží od povahy lidí v něm. U nás na call centru jsou všichni přátelští. S některými se samozřejmě scházíme i mimo pracovní dobu. Když se nesejdeme o přestávce na kafíčku, zajdeme na něj rádi po práci.

Dá se do call centra jít i se svými kamarády a pracovat v partě?

Jirka: Určitě ano, a podle mě je to tak i lepší, protože v práci je dobrá parta to nejdůležitější. Mohou si navzájem pomáhat, sdělovat si zážitky a radit se. U nás nekopeme za jednotlivce, ale za tým! A noví kolegové vždy rychle zapadnou mezi nás.


Lenka: Já jsem do call centra přišla sama, ale už na školení jsem se rychle seznámila s ostatními operátory. Celé call centrum je jako jedna velká rodina. Pokud potřebujete parťáka na cestě do neznáma, rozhodně je nejlepší přijít i s kamarády.

Jak dlouho tady pracuješ a kolik si průměrně vyděláš za hodinu?

Jirka: Ve Formice jsem už přes čtyři roky a určitě tu ještě zůstanu. A to nejen proto, že mě práce telefonního operátora baví, ale i proto, že si prací na call centru vydělám zhruba dvě stě korun za hodinu.


Lenka: Nyní tu pracuji třetím rokem. S postupně přibývajícími zkušenostmi a praxí uzavírám více a více objednávek. Nyní se moje hodinová mzda pohybuje okolo 150 korun na hodinu. Moji zkušenější kolegové mají v průměru 300 korun na hodinu, což je moje meta.

Co dalšího ti dala práce ve Formice kromě vydělaných peněz?

Jirka: Hodně jsem se zdokonalil ve svém projevu a také jsem si jistý, že jsem se vypracoval mezi nejlepší operátory tohoto call centra.


Lenka: Získala jsem spoustu nových znalostí a zkušeností. Především jsem se zlepšila v komunikaci s cizími lidmi. Mé okolí mě nyní vnímá jako silnou osobnost. Také jsem se naučila dobře naslouchat ostatním.

Musel/a ses naučit hodně věcí?

Jirka: Už na školení jsem se seznamoval s produktem, který jsem měl prodávat a zkoušel jsem si se školitelem různé modelové situace, které mohou při telefonním hovoru nastat. Ale jak se říká, praxe dělá mistra a to v telemarketingu platí dvojnásob. Všechny hovory jsou jedinečné a pokaždé se setkám s novou situací, kterou je nutné řešit. Čím víc se naučím, tím víc peněz si mohu vydělat.


Lenka: Za dobu mého působení ve Formice jsem pracovala na několika různých projektech. Vždy bylo nutné, abych si každý projekt pečlivě nastudovala. Nikdy to však není obsahově náročné. Nejnáročnější a nejpodstatnější je zvládnutí argumentace. S tím nám však pomáhají supervizoři a školitelé.

Závěrem, co bys vzkázal/a ostatním, kteří přemýšlí o práci v call centru?

Jirka: Mohu všem jedině doporučit, aby to zkusili. Uvidíte, že tahle práce za to stojí. Jakmile se vypracujete stejně jako já, vaše snaha bude odměněna vysokými výdělky.


Lenka: Těšte se na nové zkušenosti a nebojte se! Získáte mnoho nových přátel a vyděláte si pohádkové peníze. Ze začátku možná bude třeba si trochu obalit nervy, ale není to nic, co by čokoláda nespravila. :-)